مرور تجربه کاربري در طراحي سايت چگونه اتفاق مي افتد؟

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماتجربه کاربري در  طراحي سايت  مي تواند همه چيز آن سايت را رقم بزند . امروز مي خواهيم درباره مرور تجربه کاربري در  طراحي سايت اصفهان  صحبت کنيم . در ادامه همراه با  طراحي سايت باشيد.

اما يادگيري چگونگي راه اندازي بازبيني و مرور مي تواند اولين قدم به سمت حل کردن مشکلات و ايجاد يک تجربه کاربري بهتر باشد. در اين راهنمايي هايي که در اين مقاله به شما ارائه مي داريم، من مباني پايه يک بازبيني و مرور تجربه کاربري را پوشش خواهم داد و چگونگي اين که مي توانيد اين پروسه را به تنهايي اجرا نماييد را خدمت تان عرض خواهم کرد.

اين امر مستلزم اين مي باشد که پيش زمينه اي از طراحي تجربه کاربري را در بر داشته باشيد، اما هم چنين به اصول و مباني پايه ساخت يک  طراحي سايت  خوب و عالي نيز کمک مي نمايد. اگر تمايل داريد تا آموزش ببينيد و در اين زمينه فعاليت نماييد، سپس يک بازبيني تجربه کاربري از  طراحي سايت اصفهان   خودتان مي تواند فرصت خوبي براي رشد و ترقي باشد.

 اجراي و راه اندازي يک مرور و بازبيني

هدف مرور تجربه کاربري اين است که يک سايت کامل را جستجو و ارزيابي کرده و نقاطي براي پيشرفت و ارتقاي آن را دريابيم. اين نقاط مي تواند بسيار آشکار باشد و يا مي تواند بسيار کوچک باشد، اما شما بايد در نظر داشته باشيد يک سايتي را به صورت کلي بهبود دهيد.

شما بايد هميشه در نظر داشته باشيد تا گرايش هاي هدفمندي را مطالعه نماييد و آمارهايي را بيابيد که ايده هاي تان را پشتيباني مي نمايد. طراحان هميشه تمايل به تحليل هاي عددي دارند، اما اين مورد در بازبيني و مرور يک تجربه کاربري خوب، ضرورت محسوب مي شود.

سعي کنيد تا از نظريات پيچيده و مبهم و يا اين که چگونه برخي موارد از نظر شما احساس مي شود، اجتناب به عمل آوريد. در عوض، بازخورد ها و واکنش هايي را جمع آوري کنيد و گرايش هايي را درباره حجم و ترافيک سايت مطالعه نماييد تا ايده هايي از اين که مشکلات در کجا مي توانند حضور داشته باشند و چرا اصلا اتفاق افتادند، به دست آوريد.

اين مورد مي تواند توسط شماري از تکنيک ها انجام شود:
- بازخورد هاي مستقيم کاربران
- ضبط و ثبت هاي صفحه نمايش
- اهداف ANALYTICS
- روند کاربري ANALYTICS

هر تکنيک ديدگاه متفاوتي را براي مطالعه کردن هر وب سايت ارائه مي دارد. مرورها و باز بيني هاي تجربه کاربري مي تواند هر چيزي را بهبود دهد و يا روي برخي موارد مشخص مانند افزايش ميزان درآمد، افزايش ميزان ثبت نام و يا افزايش مدت زمان صرف شده در سايت، تمرکز نمايد.

اگر شما روي پروژه شخصي کار مي کنيد، شما مي توانيد معيارهايي را براي خودتان بسازيد. اما پروژه هاي مشتريان نياز به همکاري دارد، زيرا شما نياز خواهيد داشت تا بدانيد که چه شرکتي مي خواهد بهبود يابد.

چگونه شما بازبيني و مروري را اجرا مي نماييد و چه مقدار اطلاعات مي تواند جمع آوري کنيد، مي تواند بر اساس مشتريان متفاوت باشد. تجارت هاي بزرگ تر جايي که شما نياز خواهيد داشت تا اهداف هر شخصي را در يک استراتژي بزرگي گرد هم آوريد، مي تواند به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد.

بخش اوليه بازبيني و مرورو اوليه يک تجربه کاربري درباره جمع آوري اطلاعات بيش تر از هر چيز ديگري مي باشد. زماني که يک بار داده هاي خام و اوليه را در اختيار داشته باشد، شما الگو هاي زيادي را مشاهده خواهيد کرد و اين الگو ها مي توانند به بينش هايي براي حل کردن مشکلاتي که با آن رو به رو مي باشيد ختم شود و سوق داده شود.

 برنامه ريزي براي اهداف مشخص

بسيار ساده است تا از خود بارها سوال بپرسيد و هرگز به نتايج هاي مفصلي دست نيابيد. اما با وجود اهداف مشخصي، شما مجبور مي شويد تا معيارهاي مشخصي را مطالعه نماييد و آن ها را مطالعه نماييد تا در نهايت نتايج نهايي بسيار مشخصي و ويژه اي را کسب کنيد.

درباره اهدافي که نياز داريد فکر کنيد و دريابيد که معني و مفهوم آن ها چه مي باشد. يک ميزان بالاي درآمد و يا ميزان بازدهي بالا به اين معنا مي باشد که مردم اولين صفحه از سايتي که وارد شده اند را ترک مي کنند. اما آيا آن ها مدت زماني را در اين صفحه گذراندند؟ اگر جواب بله است، سپس آن ها احتمالا اطلاعات مورد نياز خود را مي يابند و سپس خارج مي شوند.

اما اگر اين صفحه، صفحه اصلي سايت بود وضع به چه شکل بود؟ سپس مردم به دليل اين که جذب اين صفحه از سايت نشدند، خارج مي گردند. اما چرا؟ ممکن است آن ها تنها دکمه دعوت به عمل را مشاهده نمايند تا ثبت نام کنند، و يا ممکن است آن ها درک نکنند که اين صفحه چه اهدافي را تحت پوشش خود مي گيرد.

مرحله برنامه ريزي فراتر از معين کردن اهداف مي باشد، شما نياز خواهيد داشت تا به موارد اندکي نيز نگاهي بي اندازيد:

- مشکل و يا مشکلات اصلي چه مي باشد؟
- چرا اين مشکلات وجود دارند؟ دليل اصلي چيست؟
- نتيجه نهايي که به دنبال آن مي باشيد چيست؟
- چگونه مي توانيد از وضعيت کنوني به مواردي سوق يابيد که اين مشکلات را حل مي نمايد.

 با تکرار کردن اين مراحل بارها و بارها، شما مشکلات جديدي را پيدا مي کنيد، به دنبال راه حل هاي جديد مي گرديد و خود را در فضاي بزرگ و جدي تري از تست و بررسي قرار مي دهيد. هرگز يک پروژه کامل تمام و کمال وجود ندارد از اين رو هميشه فضايي براي سئو و بهنيه سازي بيشتر سايت موجود مي باشد.

مرحله ديگر، ساخت ويژگي ها و خصوصيت هاي باور کردني و قابل اعتماد مي باشد که مي تواند با مخاطبين موردنظرتان مطابقت داشته باشد.

اين موارد مانند بازاريابي کردن بخش هايي است که ممکن است کاربران سايت شما را بازديد کنند و يا به دنبال کسب يک تجربه مشخصي باشند. اين دموگرافيک هاي کلي مي تواند اهداف متفاوتي داشته باشد که شما نياز داريد از آن ها پشتيباني نماييد. طراحان تجربه کاربري بسيار پيش مي روند تا تصاوير CC سفارشي را براي خصويت ها و ويژگي ها بسازند، زيرا آن ها مي توانند تفاوتي را ايجاد نمايند.

زماني که اهدافي را مطالعه مي نماييد، اين مورد به متمرکز شدن روي بازديد کنندگان رايج تان بسيار کمک مي کند. با داشتن يک ويژگي و خصوصيت، بسيار راحت مي باشد تا به ذهنيت هاي تئوري بپردازيد و به سايت از جنبه و ديدگاه آن ها بنگريد.

اما خصويت ها مي توانند بسيار مبهم و تاريک شوند و نتوانند ارزش هايي را براي مخاطبين خود ارائه دهند. سعي کنيد تا آن ها را به طور جداگانه استفاده کنيد و شرايطي را که آن ها بسيار مفيد و سودمند مي باشند را بيابيد.

اطمينان حاصل کنيد که ايده هايي را با ديگر طراحان و پيشروان پروژه ها به اشتراک مي گذاريد تا واکنش ها و بازخورد هايي را جمع آوري نماييد. اهداف نياز دارند تا همراه با KPI ها باشند و از اين رو نتايج مرور و بازبيني هاي تجربه کاربري شما مي تواند معيار هاي صحيحي را بهبود دهد.

مشخص کردن مسائل

اين مورد شايد جالب ترين و به طور عجيب غريبي خسته کننده ترين مرحله اين مرور و بازبيني تجربه کاربري محسوب شود.زماني که يک بار متوجه شديد که اهداف چه مواردي مي باشند، شما به طور عميقي وارد سايت مي شويد و به دنبال مسائلي مي گرديد. شما مي توانيد آزمايش سريعي را براي هر صفحه اجرا کنيد و يا اين که براي خود اهدافي را مشخص نماييد که براي کاربران معمولي نيز قابل اجرا و مفيد باشد.

زماني که مسائل و مشکلات را مشخص کرديد، آن ها را در يک صفحه گسترده و يا هر سيستمي که ترجيح مي دهيد، سازمان دهي نماييد. به اين روش شما مي توانيد مسائلي را با شدت هاي مختلف تقسيم بندي کنيد و مهم ترين و جدي ترين مسائل را در ابتدا مشخص نماييد.

من پيشنهاد مي کنم تا دستورالعمل هاي رتبه نبدي شدت مسائل از JAKOB NIELSEN را مطالعه کنيد، زيرا آن ها در جوامع تجربه کاربري بسيار اساسي و عمده مي باشند. اين مقياس شامل 5 رتبه بندي است که از 0 (هيچ مشکلي نيست) تا 4 (مشکل کاربردي بسيار جدي) شروع مي شود.

    0= من موافق نمي باشم که اين مورد اصلا مشکل کاربردي باشد.
    1= مشکلات ظاهري و بصري: نياز به حل شدن ندارد، مگر اين که زمان اضافه و آزادي وجود داشته باشد.
    2= مشکلات جزئي: بايد حل شوند اما در الويت بسيار پايين قرار دارند.
    3= مشکلات اصلي: بايد هر چه سريع تر حل و فصلي گردند و بسيار حائز اهميت مي باشند.
    4= فاجعه: اين مور نياز دارد تا در آن واحد حل گردد.

هر کدام از مشکلاتي را که مي يابيد با اين مقياس رده بندي کنيد و هم چنين رتبه بندي سختي آن را نيز ملاحظه کنيد.

اگر راه حل آشکار باشد و تنها 15 دقيقه از وقت برنامه نويسي را مي گيرد، پس به سرعت مشکل رفع مي گردد. اگر شما نياز داريد تا با ديگر طراحان هم فکري کنيد و روز هاي اندکي را صرف يافتن راه حلي بکنيد، پس اين مشکل مفصل تري محسوب مي شود.

هميشه به دنبال راه حل هاي صحيح و رفع کردن اين مشکلات به سرعت هر چه تمام تر باشيد. اين امر مي تواند روحيه جنگجويانه شما را ارتقاء دهد و به شما کمک نمايد تا احساس کنيد تا واقعا برخي مشکلات را حل مي کنيد.

همگي مشکلات داراي راه حل هاي آشکاري نمي باشند و مشکلات بسياري نياز به قوه ذهني بسيار خوبي براي حل شدن دارند. اما در هر صورت سعي نکنيد تا همه چيز را در وهله اول حل کنيد.

تمامي مشکلات تجربه کاربري را در ابتدا سازمان دهي کنيد که مي تواند آن ها را راحت تر حل و فصل نمايد.

 يافتن راه حل هاي صحيح و درست در طراحي سايت اصفهان

سخت ترين قسمت هر مرور و بازبيني تجربه کاربري يافتن بهترين راه حل ها براي هر مشکل مي باشد. اما اين مورد اساسا همه چيز يک بازبيني و مرور تجربه کاربري را در بر نمي گيرد.

برخي اوقات بهترين راه حل ها از احساسات رايجي به دست مي آيد. شما مي توانيد روي سايت هاي بسيار مطالعه کنيد تا دريابيد که چگونه مشکلات حل شده اند و هم چنين بهتر است مطالعاتي را به صورت آنلاين دنبال کنيد. اگر شما با يک مسئله رايجي رو به رو شديد، مانند افزايش زمان در صفحه وب سايت، بهتر است باور کنيد که سايت هاي ديگري نيز اين مشکل را در بر دارند و خيلي از آن ها راه حل هاي شان را در دنياي آنلاين با شما به اشتراک مي گذارند.

اگر مي توانيد به منظور اجراي تست ساده اي در کنار تنظيم نمودن ارزيابي هاي ابتکاري هزينه کنيد تا بيشترين اطلاعات ممکن را به دست آوريد، تست تجربه کاربري را پيشنهاد مي نمايم. شما نياز به چشم هايي روي طراحي داريد، زيرا آن چشم ها ديدگاه هاي تازه اي ارائه مي دهند که با ايده هاي تازه و جديد همراه مي شوند.

تست کنيد، برخي موارد را کامل نماييد، نتايج را ارزيابي کنيد و دوباره تست کنيد. تجربه کاربري در بيشتر زمينه يک مورد بخصوص مي باشد اما هم چنان يک مورد تکرار شونده است و تنها راه براي فهميدن اين موضوع است که اگر همه چيز به درستي کار مي کند، بايد مورد تست و بررسي قرار گيرد.

شما قطعا سوالاتي را در طول اين پروسه در بر خواهيد داشت. حتي حرفه اي ها و متخصصين نيز در اين زمان ها دچار سردرگمي هايي مي شوند.

اگر به تنهايي کار مي کنيد و تيمي را در اختيار نداريد، پس ممکن است اين گونه احساس کنيد که انگار در اقيانوسي گم شده ايد. اما به ياد داشنه باشيد که اينترنت يک مکان بزرگ با جوامع بسياري مي باشد که تمايل دارند تا توصيه هايي را به اشتراک بگذارند.


 نياز به طراحي سايت داريد ؟ قبل از آن با شماره تلفن هاي بالاي سايت تماس بگيريد و يا با مراجعه به صفحه تماس با ما شرکت درخواست مشاوره کنيد . همچنين با رفتن به صفحه ثبت سفارش ميتوانيد سفارش خود را ثبت کرده تامشاورين سارين وب با شما تماس بگيرند . طراحي سايت ، سئو و بهينه سازي سايت خود را با سارن وب تجربه کد .
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها